Ons doel

Van afval naar grondstof

Een gerichte aanpak om ook bij kantoren te komen tot een circulaire economie

Het doel van CircularOffice

Onze huidige maatschappij werkt volgens een lineair take-make-waste principe. We onttrekken waardevolle grondstoffen uit de aarde, maken er producten van en na gebruik, gooien we ze weg. Zo verliezen grondstoffen hun waarde en raken onze grondstoffen op.

In een circulaire kantoor bestaat afval niet meer en behouden grondstoffen ook na gebruik hun waarde.

CircularOffice maakt uw kantoor afvalvrij door slimme inkoop, terugdringing van verspilling en hoogwaardig hergebruik van door u gebruikte grondstoffen.

 

Onze aanpak leidt tot:

  • < 10% restafval
  • Vermindering van het grondstoffengebruik
  • Reductie CO2 uitstoot
  • Medewerkers gemotiveerd om mee te werken aan duurzaamheidsdoelstellingen
  • Duurzame positionering van uw organisatie
  • Optimale integrale afvalkosten

 

Zet nu de volgende stap en meld u hier aan:

U geeft hiermee tevens toestemming om de gegevens, die u hier invult, op te slaan en te gebruiken om contact met u op te nemen.